Chính sách giao hàng

 • Ship nội thành Nha Trang: 10-20k/đơn (Freeship từ 2sp) - Giao hàng trong ngày
 • Ship ngoại thành và tuyến huyện Khánh Hòa: 30k/đơn - Giao hàng từ 1 - 2 ngày
 • Ship các thành phố: 30k/đơn - Giao hàng từ 2 - 3 ngày
 • Ship tỉnh tuyến huyện: 40k/đơn - Giao hàng từ 3 - 4 ngày
 • Riêng đối với sản phẩm sữa, Quý khách vui lòng liên hệ để tính phí ship cụ thể

Ghi chú:

 • Nội thành Nha Trang: bao gồm các xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung,
  Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa
 • Ngoại thành Nha Trang: bao gồm các xã Phước Đồng, Vĩnh Phương, Vĩnh Lương,
  Vĩnh Thái
0898 38 75 73